Schoolvakanties 2018
Basis- en Voortgezet Onderwijs Nederland

Bronnen: Ministerie OCW - schoolvakanties 2017-2018 | FNV Bouw - Bouwvak 2018

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2018?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie. Het ministerie bepaalt nu ook de data voor de kerst- en meivakantie. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata.

 
Voorjaar- Crocus- Carnavalsvakantie 2018 (adviesdata)
Noord 24 februari t/m 4 maart 2018
Midden 24 februari t/m 4 maart 2018
Zuid 17 februari t/m 25 februari 2018
 
Meivakantie 2018
Heel Nederland 28 april t/m 6 mei 2018
Koningsdag valt in 2018 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 5 mei tot en met 13 mei 2018.
 
Zomervakantie 2018
Noord 21 juli t/m 2 september 2018
Midden 14 juli t/m 26 augustus 2018
Zuid 7 juli t/m 19 augustus 2018
 
Bouwvak 2018 (adviesdata)
Noord 21 juli t/m 2 september 2018
Midden 14 juli t/m 26 augustus 2018  
Zuid 7 juli t/m 19 augustus 2018
 
Herfstvakantie 2018 (adviesdata)
Noord 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Midden 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Zuid 13 oktober t/m 21 oktober 2018
 
Kerstvakantie 2018-2019
Heel Nederland 22 december 2018 t/m 6 januari 2019